Нетрудовий дохід

Під доходом розуміється сума всіх видів надходжень у грошовій формі або вигляді матеріальних благ або послуг, одержуваних в якості оплати за працю, в результаті різних видів економічної діяльності або використання власності, а також безоплатно у формі соціальної допомоги, допомоги і пільг. Розміри і склад доходів одна з найважливіших характеристик рівня життя населення.
Доходи можуть формуватися з праці, власності, здібностям, потребам і т. П. У цивілізованому світі основою розподілу суспільних благ є принцип по праці. У ринковій економіці він модифікується в принцип розподілу по граничної продуктивності праці, яка визначається з урахуванням ситуації на ринку праці.
За основними видами зайнятості трудові доходи населення класифікують наступним чином: доходи від зайнятості за місцем основної роботи; доходи від вторинної зайнятості; доходи від самозайнятості. Ці види доходів можуть виходити окремо або в будь-яких комбінаціях.
Основними джерелами особистих доходів є трудова діяльність населення, працюють за наймом; трудова діяльність осіб вільної професії; підприємницька діяльність; власність; кошти держави та підприємств, розподілені відповідно до приналежністю до певної соціальної групи і категорії персоналу; особисті підсобні господарства.
Класифікація доходів передбачає їх розподіл і об’єднання в групи і підгрупи в залежності від різних ознак.
За економічною природою виділяють трудові та нетрудові доходи.
Трудові доходи, основою формування яких є трудова діяльність, включають: доходи, одержувані у формі оплати праці на підприємствах різних організаційно-правових форм власності; від індивідуальної діяльності; від особистого підсобного господарства; від підприємницької діяльності; від реалізації платних побутових послуг і т. д.
Нетрудові доходи, одержувані по лінії державних офіційних каналів і від бізнесу, який не суперечить правовим нормам моралі, включають: соціальні трансферти (пенсії, допомоги, стипендії); доходи від власності; дивіденди по акціях; відсотки по облігаціях і інших цінних паперів; доходи на вкладений капітал, а виробничу сферу та інші галузі економіки.
За економічним змістом виділяють грошові і натуральні доходи.
До грошових доходів належить: заробітна плата, пенсії, стипендії, допомоги, підприємницький дохід, дивіденди, доходи від власності, доходи від продажу цінних паперів; доходи від продажу продукції особистого підсобного господарства; приріст грошових вкладів в ощадному банку і т. д.
До натуральних доходів належить: вартість натуральних надходжень від особистого підсобного господарства, використовуються на особисте споживання; вартість натуральних послуг лікувально-профілактичного, культурно-побутового та соціального характеру, оплачуваних за рахунок федерального, муніципального бюджетів та фондів підприємств.
За ступенем використання виділяють загальні, наявні і реальні доходи.
Загальні доходи – це сума доходів, отримана з усіх джерел, включаючи і кошти, підприємств для сплати податків та обов’язкових платежів.
Наявні доходи (нетто-доходи) – це сума коштів, що залишається після сплати податків та обов’язкових платежів, яку сім’я може в максимальному розрізі витратити на кінцеве споживання товарів і послуг без використання заощаджень та інших джерел.
Реальні доходи – це вартість придбаних матеріальних і культурно-побутових благ на суму наявного доходу з урахуванням цін на товари та послуги.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *